accessibility accessibility
קוליברי - Typhoon

לראות חברה גדלה ומתפתחת הוא דבר מרגש. להיות אחראי לחלק מההצלחה הוא דבר מדהים! זהו סרט אנימציה תלת-ממד, שנעשה עבור מוצר האב-טיפוס הראשוני, אשר עזר לעצב את העתיד של חברה מדהימה זו.

חזרה לכל הסרטים